Om oss

Vi startade Läkarhuset Kungsbacka med målet att kunna erbjuda vård med hög kvalitet, snabba beslutsvägar och möjlighet till kontinuitet som saknas i vården idag.

Vi är ett sammansvetsat team som idag består av två Specialistläkare i Allmänmedicin, en Sjuksköterska och två Undersköterskor Vi talar Svenska, Danska, Norska, Engelska, Franska, Persiska och Hindi

Verksamheten ägs och drivs idag av våra två läkare, Sara Parsifar och Sarah Syed.

Sara Parsifar
Specialistläkare i Allmänmedicin
Sarah Syed
Specialistläkare i Allmänmedicin

Elin Hysén
Leg Sjuksköterska

Vår mottagning drivs primärt genom etableringsrätt i Allmänmedicin för våra läkare och tillämpar inte listning, vilket innebär att vem som helst har möjlighet att söka vård hos oss. Vården finansieras huvudsakligen av landstinget och vi tillämpar frikort och högkostnadsskydd, likaså Region Hallands patientavgifter.

Vi har möjlighet att erbjuda vård till drygt 6000 patienter årligen för både patienter med kroniska besvär och akuta sjukdomar.

Vårt mål är att varje patient skall känna sig delaktig i sin vård, känna sig trygg med oss som vårdgivare och att höja standarden för kvalitet och säkerhet för våra patienter. Vi arbetar därför kontinuerligt med kvalitetssäkring enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi rapporterar också in till Cancerregistret.

Vi tillämpar gällande kollektivavtal

Bolagsinfo