Läkarhuset Kungsbacka

Vård på Dina Villkor
Vi tar emot patienter oavsett listning, patientavgift (200 kr) enligt Region Hallands avgiftslista, högkostnadsskydd och frikort gäller.

Välkommen till Läkarhuset Kungsbacka!

Nu öppnar vi även upp mottagningen för skönhetsvård och behandling.
Vi har erfarenhet av korrigerande injektioner med botox och fillers, borttagning av godartade hudförändringar och hudföryngrande behandlingar.
Hör av dig för att boka en konsultationstid!

Vi har öppet för försäkringspatienter, hälsoundersökningar, företagshälsovård och landstingpatienter.

Boka din tid på telefon 0300-575 660

Verksamhet under COVID19

För att motverka spridningen av Covid-19 och skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre, ber vi dig som har symptom att stanna hemma. Vanliga symptom är snuva, feber, hosta och andningspåverkan. Du kan också ha halsont, huvudvärk, illamående och samtidigt muskel- och ledvärk. Ring gärna om du är osäker och vi kan i första hand då erbjuda en kontakt per telefon.


I och med att smittan nu tar ordentlig fart igen har vi tagit beslut att det för närvarande inte är tillåtet för närstående att följa med en patient till mottagningsbesök, provtagning eller undersökning. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd och detta beslutas av ansvarig vårdpersonal, vid undantag är det viktigt att närstående är fullt frisk, endast en närstående per patient.

Atros hos äldre

Planerade och akuta läkarbesök

Tider samma dag för akuta besvär, ring för info.

Barns hälsa och utveckling

Undersökningar i alla åldrar

Äldre, Vuxna och barn under samma tak.

God vård av kvinnosjukdomar

Gynekologiska bedömningar utan remisskrav

Vi har erfarenhet av kvinnosjukdomar och kan erbjuda snar tid

Bedömning av hudförändringar

Hudbedömningar utan remisskrav

Kort väg från bedömning till åtgärd

Vi arbetar med kontinuitet, träffa din egen läkare på dina egna villkor.

Träffa våra medarbetare och välj din egen vårdgivare idag.