Psykolog

Timea Sparding

Leg. Psykolog, utbildad vid Göteborgs universitet, samt medicine doktor, med doktorsexamen avlagd vid Sahlgrenska Akademin. Timea arbetar som enhetschef sedan sex år tillbaka och som överpsykolog på Bipolärmottagningen, Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har gedigen erfarenhet av att utreda olika psykiatriska tillstånd och av att arbeta med individuell psykoterapi. Hon undervisar också på läkarprogrammet och handleder och undervisar på psykologiska institutionen. Hon har också tagit fram patient- och anhörigutbildning för bipolär sjukdom och ADHD.

På Läkarhuset Kungsbacka arbetar Timea som konsult med individuell terapi och med tjänster riktade till företag och organisationer.

Psykoterapi/psykologsamtal
Individuella samtal
Konsultation/rådgivning
Krishantering
Krishantering/krisstöd

Handledning
Process- och ärendehandledning, såväl enskilt som i grupp.

Tjänster riktade till företag/organisationer
Samtalsstöd/personalstöd
Chefshandledning
Konflikthantering
Krishantering/krisstöd
Föreläsning
Grupputveckling
Ångesttillstånd
Affektiva tillstånd (depression och bipolär sjukdom)
Hur påverkas hjärnan av stress, oro och ångest?

Neuropsykiatriska tillstånd
Neuropsykologiska bedömningar – hur gör man?

Priser:

Enskilt samtal 1395 kr/ 45 min

Företag: offert vid förfrågan