Psykolog

Iraj Parsifar

Leg. Psykolog, Specialist i klinisk psykologi

Utbildad vid Umeå Universitet med 30 års erfarenhet som psykolog har Iraj arbetat med de flesta diagnoser inom psykiatrin hos både barn och vuxna. På Läkarhuset Kungsbacka arbetar Iraj som konsult med individuell terapi samt parterapi. Utöver detta arbetar han även med tjänster riktade till företag och organisationer. Iraj är bland annat trauma expert och är prisbelönad för sina insatser efter brandkatastrofen i Göteborg 1998 där han tilldelades ” Sveriges Kris och Katastrofpsykologiska Förenings Stipendium” för sina insatser.

Nedan tjänster kan bokas tider för:

Psykoterapi/psykologsamtal
Individuella samtal/ Parterapi
Konsultation/rådgivning
Ångest
Depression
Fobier
OCD/ Tvångssyndrom
Relationsproblem
Kris/ Trauma
Sexuella problem
Trauma

Handledning
Process- och ärendehandledning, såväl enskilt som i grupp.

Tjänster riktade till företag/organisationer
Samtalsstöd/personalstöd
Chefshandledning
Konflikthantering
Krishantering/krisstöd
Grupputveckling/ Personalhandledning
Ångesttillstånd
Depression
Hur påverkas hjärnan av stress, oro och ångest?

Neuropsykiatriska tillstånd
Neuropsykologiska bedömningar barn och vuxna– hur gör man? Gedigen erfarenhet både med barn och vuxna.

Hur kommer man i kontakt med Läkarhusets psykolog?

Antingen genom att boka en tid i privat regi, via sin Företagshälsovård eller privata sjukvårdsförsäkring.

Vid frågor, ring 0300-575 660 så hjälper vi dig gärna!