Sara Parsifar

Specialistläkare i Allmänmedicin

Sara Parsifar har över 12 års erfarenhet av primärvård och privat sjukvård. Särskilt intresserad av hjärtkärlsjukdom, diabetes och äldre. Senaste åren har Sara också särskilt intresserat sig för Kvinnosjukdomar och Hudåkommor.