Hälsoundersökningar

För dig som är frisk men som vill ha en medicinsk bedömning för att förekomma/ förebygga sjukdom samt identifiera riskfaktorer.

Hälsoundersökning Liten

Enklare provtagning med personligt brevsvar från Specialistläkare.

Följande prover och undersökningar ingår:

Blodtrycksmätning, Blodfetter, Njurfunktion, Saltbalans, Blodstatus, Inflammationsvärde, PSA (män> 40 år), Sköldkörtelvärde ( kvinnor >40 år), BlodsockerHälsoundersökning Mellan

Grundligt hälsosamtal gällande livsstil med Specialistsjuksköterska med personligt brevsvar från Specialistläkare med rekommendationer och bedömning av prover.

Följande prover och undersökningar ingår utöver ovanstående:

Blodtrycksmätning, Blodfetter, Njurfunktion, Saltbalans, Blodstatus, Inflammationsvärde, PSA (män> 40 år), Sköldkörtelvärde ( kvinnor >40 år), Blodsocker, Längd, Vikt, BMI, SynkontrollHälsoundersökning Stor

Omfattande provtagning inklusive Hälsosamtal genomfört av Specialistsjuksköterska följt av en fysisk undersökning av Specialistläkare med genomgång av hjärta, lungor, körtlar, mun, hals, cirkulation, syn, öron,

Följande prover ingår utöver ovanstående:

Blodstatus, Blodfetter, Njurfunktion, Blodtrycksmätning, Saltbalans, Inflammationsvärde, Sköldkörtel ( kvinnor), PSA ( män), Urinprov, EKG, Vikt, Längd, BMI, Järn, Järnlager, Urinsyra, Leverfunktion, Kalk samt B12 och Folsyra.


Arbetsrelaterade hälsoundersökningar

Vi utför även arbetsrelaterade hälsoundersökningar.Vanligt förekommande tilläggs prover

 • Reumatiska prover
 • Manliga könshormoner
 • Kvinnliga könshormoner
 • Vitaminer och mineraler
 • Leverfunktion
 • Prov för att detektera blod i avföringen

Vanligt förekommande tilläggsundersökningar

 • Lungfunktionstest ( vitalograf)
 • Lungfunktionstest med reversibilitet ( spirometri)
 • Hörseltest
 • Synundersökning
 • Hudkontroll, helkroppsinspektion
 • Kroppsfettmätning
 • EKG

Skräddarsydd hälsoundersökning

För dig som är intresserad av att skräddarsy och forma din hälsoundersökning, inkom med detta genom att skicka information till nedanstående mail.

Priser

För priser, offerter, bokning samt övriga frågor, vänligen kontakta kundansvarig

Amanda Hammarström på 0300-575 660 eller maila till privatvard@lakarhusetkungsbacka.se